پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
بخشنامه

بخشنامه هاي دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش

 

نحوه ادامه پايه دوم ساختار (1+3) ساير شاخه ها به شاخه و رشته  كاردانش - بخشنامه به شماره 400/187298 مورخ 95/09/15

 

آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه نظام جديد آموزشي روزانه مصوب نهصدو سي و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش - بخشنامه به شماره 400/136320 مورخ 95/08/03

 

جداول مشخصات و عناوين برنامه هاي درسي رشته هاي تحصيلي شاخه كاردانش - بخشنامه  شماره 136130 مورخ 95/08/02

 

دستورالعمل برون سپاري شاخه كاردانش سال تحصيلي 96-95 - بخشنامه به شماره 440/114356/53 مورخ 95/06/31

 

اختيارات در مديريت بودجه و اعتبارات ساماندهي نيروي انساني - بخشنامه به شماره 40853 مورخ 1395/03/17

 

آيين نامه گروههاي آموزشي و تربيتي در نهصد و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش- بخشنامه به شماره 39238 مورخ 1395/03/13

 

آيين نامه گروههاي آموزشي و تربيتي در نهصد و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش- بخشنامه به شماره 39238 مورخ 1395/03/13

 

آيين نامه هدايت تحصيلي دانش آموزان - بخشنامه به شماره 38396 مورخ1395/03/11

 

جدول درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه- بخشنامه به شماره 400/32425 مورخ 1395/03/03

 

اجراي دروس كارآموزي و كارورزي - بخشنامه به شماره 400/28346 مورخ 1395/02/26

 

آموزش همراه با توليد - بخشنامه به شماره 400/21135 مورخ 1395/02/14

 

گواهينامه هاي مهارت تحت پوشش نزاجا -  بخشنامه به شماره 440/226693/51 مورخ 1394/11/10

 

برون سپاري - بخشنامه به شماره 440/126172 مورخ 1394/06/29

 

دستورالعمل اجرایی چهاردهمین دوره مسابقات علمی کاربردی و شیوه نامه دهمین جشنواره مهارت های هنری شاخه کاردانش در سال تحصیلی 95-94 - بخشنامه به شماره 440/192803/54 مورخ 1394/09/22

 

چگونگي فعاليت مدارس آموزش از راه دور در شاخه كاردانش - بخشنامه به شماره 400/74634 مورخ 1394/04/22

 

توسعه مشاركت همه جانبه و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه - بخشنامه به شماره  440/73398 مورخ 1394/04/21

 

همكاري با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور - بخشنامه به شماره 440/12204 مورخ 1394/01/31

 

عملياتي كردن تفاهم نامه همكاري باوزارت صنعت، معدن و تجارت - بخشنامه به شماره 440/11328 مورخ 1394/01/30

 

نظارت و بازديد از هنرستان هاي كاردانش - بخشنامه به شماره 400/9220 مورخ 1394/01/26

 

پايان زمان اجراي مصوبه ي جلسه ي 717 شوراي عالي مورخ 83/9/17  - بخشنامه به شماره  77360 مورخ 1393/04/25

 

جايگزيني دو عنوان رشته مهارتي كامپيوتر  از كد رشته 6271 و 6273 به 6139 و 6137 هنرستانهاي روزانه - بخشنامه به شماره  440/75002/51 مورخ  1393/04/23

 

ارتقاي سطح تعامل و همكاري في مابين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و معاونت متوسطه- بخشنامه به شماره 440/74997/51 مورخ 1393/04/23

 

گواهينامه هاي مهارت الكترونيكي سازمان فني و حرفه اي - بخشنامه به شماره 410/248308/49 مورخ 1392/11/26

 

گواهينامه هاي وزارت ارشاد - بخشنامه به شماره 410/248305/27 مورخ 1392/11/26

 

برون سپاري آموزشهاي مهارتي شاخه كاردانش در سال تحصيلي 93-92- بخشنامه به شماره 400/196391 مورخ 1392/09/13

 

عدم اجراي رشته هاي مهارتي حوزه هنري - بخشنامه به شماره 410/106953/51 مورخ 1391/05/24

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه