پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
ارتباط با دفتر

دفتر آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش

مدیرکل: جناب آقای مهندس مصطفی آذرکیش


شماره تلفن  021-88381025 :؛  82285101-021  ؛ 021-82285102

دورنگار88846795-021

پست الکترونیک مدیرکل:  Azarkish@medu.ir

پست الکترونیک دفتر :   veb@medu.ir

آدرس: خیابان طالقانی، نبش ایرانشهر جنوبی، ساختمان شماره 3 وزارت آموزش و پرورش (ساختمان شهید دکتر بهشتی( طبقه ششم کدپستی 1581735913

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه