پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
تشكيلات سازماني

تشکیلات سازمانی               

مدیرکل: جناب آقای مهندس سید مصطفی آذرکیش

داخلی: 5101    مستقیم: 88381025-021
دورنگار: 88846795-021
پست الکترونیک مدیرکل:
Azarkish@meduir
پست الکترونیک دفتر: veb@medu.ir
آدرس: خیابان طالقانی، ایرانشهر جنوبی، ساختمان شماره 3 آموزش و پرورش، طبقه ششم کدپستی: 1581735913

 

کارشناس هماهنگی: سرکار خانم مریم زراعتکار

داخلی: 5102        مستقیم: 88381025-021

 

مشاور ارتباطات فراسازمانی و امور آموزشی: جناب آقای جهانشاه ایرانپور

داخلی: 5135      مستقیم: 88827965-021

 

 

رئیس اداره ارتباطات فراسازمانی: سرکار خانم سیده مینا رئیس زاده

داخلی: 5111      مستقیم: 82285111-021

 

کارشناس ارتباطات فراسازمانی: جناب آقای فتحعلی جعفری

داخلی: 5116      مستقیم: 82285116-021

 

کارشناس برنامه ریزی آموزشی : جناب آقای علی شایان

داخلی: 5124      مستقیم: 82285124-021

 

 

معاون آموزشی: جناب آقای محسن شهرستانی

داخلی: 5106        مستقیم: 88824558-021

 

   کارشناس مسئول رشته های زمینه صنعت: جناب آقای رضا امینی

داخلی: 5120        مستقیم: 88846794-021

 

کارشناس رشته مواد، شیمی و گروههای آموزشی: جناب آقای علی میرزاپور

داخلی: 5119      مستقیم: 88846794-021

 

کارشناس رشته مکانیک و گروههای آموزشی: جناب آقای اصغر مددی

داخلی: 5103       مستقیم: 88846794-021

 

کارشناس برنامه ریزی آموزشی رشته کامپیوتر و گروههای آموزشی: سرکار خانم زهرا شیرازی

داخلی: 5122      مستقیم: 82285122-021

 

کارشناس مسئول رشته های زمینه خدمات: جناب آقای غلامرضا جمالی فرد

داخلی: 5118     مستقیم: 88834808-021

 

کارشناس برنامه ریزی آموزشی رشته های خدمات: سرکار خانم بدرالسادات موسوی

داخلی: 5121    مستقیم: 82285121-021

 

کارشناس برنامه ریزی آموزشی رشته های هنری: سرکار خانم عفت متولی

داخلی: 5123     مستقیم: 88826022-021

 

کارشناس برنامه ریزی آموزشی رشته های کشاورزی و گروههای آموزشی: جناب آقای محسن قاسمی

داخلی: 5117      مستقیم: 82285117-021

 

 

معاون برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی: جناب آقای محمد شیخی

داخلی: 5115      مستقیم: 88824558-021

 

   کارشناس مسئول آیین نامه ها و مقررات: سرکار خانم صدیقه اسدی تکیه

داخلی: 5113      مستقیم:   88827570-021

                

کارشناس برنامه ريزي قوانين و مقررات: جناب آقای وحيد رمضاني نژاد گودرزي

                                                                           داخلی: 5114     مستقیم:   82285114- 021

 

کارشناس گروههای آموزشی و دبیرخانه ها: جناب آقای پرویز ضیاء آبادی

داخلی: 5107     مستقیم: 88846794-021

 

کارشناس برنامه ریزی و آمار: سرکار خانم زهرا محمدی

داخلی: 5112       مستقیم: 82285112-021

 

کارشناس مدارس آموزش از راه دور، غیردولتی و بزرگسالان: جناب آقای غلامرضا سهیل مقدم

داخلی: 5108        مستقیم: 88846794-021

 

 

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه