پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
تكميل و بهبود وضعيت تراكم كلاسهاي دولتي شاخه كاردانش

معاونين محترم آموزش متوسطه/ كارشناسان محترم فناوري اطلاعات/ رؤساي محترم ادارات فني و حرفه اي و كاردانش/ كارشناسان مسؤول محترم كاردانش

باسلام و احترام

به اطلاع مي رساند، با توجه به پايين بودن ميانگين تراكم كلاسهاي دولتي شاخه كاردانش، بمنظور ساماندهي بهينه نيروي انساني وتوجيه منطقي مركز برنامه ريزي، منابع انساني وفناوري اطلاعات براي تسريع درصدور ابلاغ پرسنل شاخه مذكور، ضروري است، ثبت نام جديد هنرجويان اين شاخه با اولويت تكميل كلاسهاي زير حد نصاب انجام شود. لذا شايسته است، ضمن اطلاع رساني به موقع به مديران واحدهاي آموزشي، مديريت بر حسن اجراي اين امر از سوي استان صورت گيرد. همچنين ترتيبي اتخاذ گردد تا كلاسهاي 1 تا 2 نفر (بجز استانداردهاي مهارتي برون سپاري شده شاخه كاردانش) در ساير رشته هاي مهارتي ساماندهي شوند و براي كلاسهاي پايين تر از 11 نفر هنرجو صرفا در شرايط خاص نظير: تك رشته محل بودن، قرار داشتن در مناطق پراكنده و روستايي كه امكان تجميع وجود ندارد، تشكيل كلاس با اخذ مجوز از كميته برنامه ريزي استان بلامانع است. بديهي است، محدويتي براي تشكيل كلاس هاي تك رشته محل در رنج هاي بالاتر وجود ندارد.

دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه