پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
تكميل فرايند انتخاب واحد شاخه كاردانش در سامانه دانا و همچنين صدور ابلاغ پست هاي گروه اول (هنرآموز، استادكار و سرپرست بخش) در سامانه متن

معاونين محترم آموزش متوسطه/ كارشناسان محترم فناوري اطلاعات/ رؤساي ادارات فني و حرفه اي و كاردانش/ كارشناسان مسؤول كاردانش

باسلام و احترام

به اطلاع مي رساند، باتوجه به محدود بودن زمان باقيمانده براي تكميل فرايند انتخاب واحد هنرجويان شاخه كاردانش در سامانه دانا كه در سال تحصيلي جاري مبناي محاسبه نيروي انساني مي باشد، ضمن تأكيد بر تسريع انجام امور مربوطه، ضروري است، نسبت به ثبت ساعات صدور ابلاغ پرسنل اين شاخه در سامانه متن به ويژه براي پست هاي هنرآموز، استادكار و سرپرست بخش، مطابق نياز اعلام شده در سامانه فوق الذكر اقدام لازم بعمل آيد. لذا شايسته است، اطلاع رساني به موقع در اين خصوص به تمامي مديران واحدهاي آموزشي ذيربط انجام گيرد. همچنين درصورت وجود مشكل با شماره تلفن 82285112 خانم محمدي تماس حاصل نماييد.

دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه