پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
تكميل و ارسال جدول عناوين كتابهاي شاخه كاردانش كه تاكنون به چاپ نرسيده اند

معاونين محترم آموزش متوسطه/ رؤساي محترم ادارات فني و حرفه اي و كاردانش/ كارشناسان مسؤول محترم كاردانش

باسلام و احترام

همانطور كه مستحضريد تعداد 22 عنوان كتاب تخصصي شاخه كاردانش كه كد جديد براي آنها تعريف نشده، تا كنون به چاپ نرسيده است. ليكن طي پيگيري هاي مكرر اين دفتر و هماهنگي بعمل آمده با دفتر تأليف كتب درسي با چاپ 16 عنوان آن موافقت شده، بنابراين باتوجه به تثبيت آمار هنرجويان و تغيير در تعداد كتب درخواستي طي دو مرحله، فرصت بازبيني واعلام آمار واقعي براي استان فراهم گرديده. لذا خواهشمند است، تعداد كتابهاي مورد نياز صرفا براي 16 مورد اعلام شده كه به پيوست مي باشد، در قالب فايل اكسل، تا پايان روز اداري پنجشنبه از طريق پست الكترونيكي mohammadizahra25@gmail.com ارسال تا درخواست چاپ آن از سوي دفتر به دفتر نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي ميسر گردد. همچنين چنانچه تأمين كتاب از سوي استان صورت گرفته موارد در فايل پيوست مرقوم گردد.

دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش

پيوست

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه