پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
قابل توجه روسای محترم ادارات فنی و حرفه ای و کاردانش و کارشناس مسئولان کاردانش
قابل توجه روسای محترم ادارات فنی و حرفه ای و کاردانش و کارشناس مسئولان کاردانش
دستورالعمل اجرایی پانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی و شیوه نامه یازدهمین دوره جشنواره مهارت های هنری
بخشنامه به شماره 151384/440 مورخ 25/08/95 دستورالعمل اجرایی پانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی و شیوه نامه یازدهمین دوره جشنواره مهارت های هنری

قابل توجه روسای محترم ادارات فنی و حرفه ای و کاردانش و کارشناس مسئولان کاردانش

دستورالعمل اجرایی پانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی و شیوه نامه یازدهمین دوره جشنواره مهارت های هنری به شماره 151384/440 مورخ 25/08/95 مستند سازی و جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

خواهشمند است در اسرع و قت به مناطق آموزشی اطلاع رسانی گردد.

محل و زمان برگزاری مرحله عملی کشوری مسابقات و جشنواره متعاقبا اعلام خواهد شد.

پیوست بخشنامه

دستورالعمل اجرایی پانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی

شیوه نامه یازدهمین دوره جشنواره مهارت های هنری

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه