پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
قابل توجه روسای محترم ادارات فنی و حرفه ای و کاردانش و کارشناس مسئولان کاردانش

طبق نامه شماره 74711/120 مورخ 25/8/95 دبيرخانه محترم شوراي عالي آموزش و پرورش چگونگي انتخاب واحد دانش آموزان بزرگسالان در پايه دهم (استثنائا براي سال تحصيلي جاري) (96-95) به گونه اي مديريت شود كه همه واحدهاي مربوط به اين پايه ،در دو نيم سال جاري ارائه شود. درضمن نامه شوراي عالي به پيوست در سايت قرار دارد. در ضمن استان ها جهت رفع ابهامات و سوالات مرتبط با موضوع با تلفن 88825113 خانم اسدي مي توانند تماس بگيرند.

پیوست

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه