پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
با میزبانی استان آذربایجان غربی ؛
با میزبانی استان آذربایجان غربی ؛
آغاز به ثبت نام در پانزدهمین مرحله مسابقات علمی کاربردی کاردانش کشور
سایت اطلاع رسانی پانزدهمین مرحله مسابقات علمی کاربردی کاردانش کشور به میزبانی استان آذربایجان غربی به مرکزیت (ارومیه ) ، به آدرسfkg.azwestsch.ir در خدمت اطلاع رسانی و هماهنگی خواهد بود .

سایت اطلاع رسانی پانزدهمین مرحله مسابقات علمی کاربردی کاردانش کشور به میزبانی استان آذربایجان غربی به مرکزیت (ارومیه ) ، به آدرسfkg.azwestsch.ir در خدمت اطلاع رسانی و هماهنگی خواهد بود .

لازم به ذکر است شروع ثبت نام هنرجویان از 11/10/95 به مدت دو هفته امکان پذیر خواهد بود. خواهشمند است به موقع اطلاع رسانی و تمهید مقدمات گردد.

آزمون نهایی کشوری 19 ، 20 و 21 تیرماه ارومیه

آدرس صندوق پستی کاردانش آذربایجان غربی

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه