پورتال دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش ستاد
تماس با ما
 • مديركل دفتر- جناب آقاي مهندس آذركيش
  021-88381025
 • كارشناس هماهنگی: سرکار خانم مریم زراعتکار
  021-82285102
 • رئیس اداره ارتباطات فراسازمانی: سرکار خانم سیده مینا رئیس زاده
  021-82285111
 • کارشناس ارتباطات فراسازمانی: جناب آقای فتحعلی جعفری
  021-82285116
 • کارشناس برنامه ریزی آموزشی : جناب آقای علی شایان
  021-82285124
 • معاون آموزشی: جناب آقای محسن شهرستانی
  021-88824558
 • کارشناس رشته مواد، شیمی و گروههای آموزشی: جناب آقای علی میرزاپور
  021-82285119
 • کارشناس برنامه ریزی آموزشی رشته کامپیوتر و گروههای آموزشی: سرکار خانم زهرا شیرازی
  021-82285122
 • کارشناس برنامه ریزی آموزشی رشته های خدمات: سرکار خانم بدرالسادات موسوی
  021-82285121
 • معاون برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی: جناب آقای محمد شیخی
  021-88824558
 • کارشناس مسئول آیین نامه ها و مقررات: سرکار خانم صدیقه اسدی تکیه
  021-88827570
 • کارشناس برنامه ریزی و آمار: سرکار خانم زهرا محمدی
  021-82285112
 • مشاور ارتباطات فراسازمانی و امور آموزشی: جناب آقای جهانشاه ایرانپور
  021-82285110
 • کارشناس مسئول رشته های زمینه صنعت: جناب آقای رضا امینی
  021-82285104
 • کارشناس مسئول رشته های زمینه خدمات: جناب آقای غلامرضا جمالی فرد
  021-82285118
 • کارشناس برنامه ریزی آموزشی رشته های هنری: سرکار خانم عفت متولی
  021-82285114
 • کارشناس برنامه ریزی آموزشی رشته های کشاورزی و گروههای آموزشی: جناب آقای محسن قاسمی
  021-82285107
 • کارشناس برنامه ريزي قوانين و مقررات: جناب آقای وحيد رمضاني نژاد گودرزي
  021-82285108
 • کارشناس برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و آمار
  021-82285103
 • پست الكترونيك دفتر:
  veb@medu.ir
 • نمابر دفتر كاردانش:
  021-88846795
 • نشاني دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش:
  خيابان ايرانشهر جنوبي- نبش طالقاني- ساختمان شهيد بهشتي (شماره 3) - طبقه ششم
 • كدپستي
  1581735913

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه